TŁUMACZE PRZYSIĘGLI JĘZYKA WĘGIERSKIEGO

WARSZAWA I OKOLICE

tel: 22 112 16 06

Flaga węgierskaJęzyk węgierski należy do podgrupy języków ugryjskich, a co za tym idzie, jest częścią rodziny ugrofińskiej. Na całym świecie posługuje się nim około 15 mln ludzi, z czego 9,5 mln to rodowici Węgrzy, a pozostałe 5,5 mln to osoby mówiące w języku węgierskim, zamieszkujące Słowację, Rumunię, Serbię, Ukrainę, Słowenię oraz Austrię. Język węgierski jest ustanowiony językiem urzędowym, oprócz Węgier, również na Słowenii oraz Wojwodinie (północna Serbia).

Pochodzenie języka węgierskiego

Do końca nieznane są korzenie języka węgierskiego, choć włącza się go z językiem chantyjskim oraz mansyjskim do podgrupy języków ugryjskich. Niestety te dwa ostatnie języki są aktualnie na wymarciu i posługuje się nimi łącznie zaledwie 28 tys. ludzi.

Rozwój języka węgierskiego

Na rozwój języka węgierskiego miały wpływ języki jak niemiecki, łacina, języki słowiańskie czy inne języki indoeuropejskie. W sumie język węgierski składa się aż w 70% z zapożyczeń. Są to słowa pochodzenia nie tylko słowiańskiego, ale również irańskiego czy tureckiego. Mimo tak wielu podobnych słów, bardzo ciężko jest dogadać się z Madziarami (tak nazywa się Węgrów) bez znajomości języka węgierskiego. Szczególnie na prowincji będzie to problemem, ponieważ na obrzeżach nawet młodzi ludzie nie znają języków obcych.

Rozwój języka węgierskiego

Mimo tego, że na Węgrzech aktualnie używany jest alfabet łaciński, to i tak na początku ciężko jest przyzwyczaić się do węgierskiej konstrukcji zdań. Czasownik umieszczany jest na końcu zdania, a rzeczownik, którego chcemy użyć może przybrać jedną z tysiąca form (dosłownie). Wynika to ze wzgl. na to, że rzeczowniki wskazują pochodzenie (skąd?), miejsce (gdzie?) oraz kierunek (dokąd?). Dokładając do niego kolejne przedrostki można stworzyć nowe słowo, a taka sytuacja (słowotwórstwo) jest bardzo częstym zjawiskiem w języku węgierskim. Można również w prosty sposób z rzeczownika stworzyć czasownik. Wystarczy dodać odpowiednią końcówkę, która będzie pasowała do nowego czasownika. Ciekawym zjawiskiem jest również odmiana przez przypadki, których Węgrzy w swoim języku mają aż 18.

Warto również zaznaczyć, że nie od zawsze język węgierski przekazywany jest za pośrednictwem alfabetu łacińskiego. W czasach przedchrześcijańskich używano alfabetu zwanego ‘rovás’, który zapisywany był od prawej do lewej strony. Na alfabet łaciński Węgrzy przeszli w okolicach I wieku, podczas panowania króla Węgier Stefana I.

Fałszywi przyjaciele

Fałszywi przyjaciele tłumacza” są to dwa słowa w różnych językach, które brzmią lub wyglądają identycznie lub prawie identycznie, a znaczą zupełnie co innego, np. pohar (węg.) oznacza po polsku kubek, kupa (węg.) to puchar, a baba (węg.) oznacza w języku polskim dziecko. Takich wyrazów jest mnóstwo ze wzgl. na wpływ zapożyczeń z różnych języków, w tym przypadku z języka polskiego.

Takie zjawisko w języku polskim nazywane jest homonimem, czyli jest to słowo o takim samym zapisie lub brzmieniu, lecz o różnych znaczeniach.

Tego typu „fałszywi przyjaciele tłumacza” są niebezpieczni nie tylko dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z danym językiem, lecz również dla tłumaczy przysięgłych. A o tym jak zostać tłumaczem przysięgłym języka węgierskiego można przeczytać na naszym blogu.

tłumaczenia miw logo
 © 2009-2021, . All Rights Reserved.