TŁUMACZE PRZYSIĘGLI JĘZYKA WĘGIERSKIEGO

WARSZAWA I OKOLICE

tel: 22 112 16 06

Tłumacz przysięgły na WęgrzechTłumacze przysięgli w innych krajach: Węgry

Praca tłumacza przysięgłego w Polsce jest bardzo odpowiedzialnym zawodem, dlatego należy spełnić wiele wymagań określonych w ustawach, aby otrzymać tytuł tłumacza przysięgłego. O tym Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka węgierskiego w Polsce, można przeczytać na naszym blogu. Wracając do tematu pracy tłumacza na Węgrzech sytuacja wygląda nieco inaczej.

Zawód tłumacza przysięgłego na Węgrzech

Na Węgrzech nie istnieje zawód tłumacza przysięgłego, a wszystkie tłumaczenia uwierzytelnione oraz poświadczenia zgodności kopii z oryginałem sporządzonych dokumentów w językach obcych, wykonuje Krajowe Biuro Tłumaczeń i Uwierzytelnienia Tłumaczeń (węg. Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt, OFFI). Biuro to wykonuje zarówno tłumaczenia ustne jak i pisemne z ogromnej puli ponad 50 języków obcych na język węgierski i odwrotnie. O tym jak wygląda praca tłumaczy przysięgłych w innych krajach europejskich można przeczytać w książce profesora Artura Dariusza Kubackiego, członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej języka niemieckiego, pt.: „Tłumaczenie poświadczone”. W tej publikacji można odnaleźć wiele praktycznych informacji, które autor wyłuskał z ustaw poszczególnych państw w odniesieniu do pracy tłumaczy przysięgłych lub innych zawodów zajmujących się poświadczaniem wiarygodności różnych dokumentów.

Krajowe Biuro Tłumaczeń i Uwierzytelnienia Tłumaczeń

Na Węgrzech nie istnieje zawód tłumacza przysięgłego, a wszystkie tłumaczenia uwierzytelnione oraz poświadczenia zgodności kopii z oryginałem sporządzonych dokumentów w językach obcych, wykonuje Krajowe Biuro Tłumaczeń i Uwierzytelnienia Tłumaczeń (węg. Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt, OFFI). Biuro to wykonuje zarówno tłumaczenia ustne jak i pisemne z ogromnej puli ponad 50 języków obcych na język węgierski i odwrotnie. O tym jak wygląda praca tłumaczy przysięgłych w innych krajach europejskich można przeczytać w książce profesora Artura Dariusza Kubackiego, członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej języka niemieckiego, pt.: „Tłumaczenie poświadczone”. W tej publikacji można odnaleźć wiele praktycznych informacji, które autor wyłuskał z ustaw poszczególnych państw w odniesieniu do pracy tłumaczy przysięgłych lub innych zawodów zajmujących się poświadczaniem wiarygodności różnych dokumentów.

Pozostałe czynności, którymi na terenie Polski zajmuje się tłumacz przysięgły, na Węgrzech wykonuje notariusz, który jest powoływany przez węgierskie Ministerstwo Sprawiedliwości na czas nieokreślony. Podstawowym warunkiem podjęcia pracy notarialnej na Węgrzech jest obywatelstwo węgierskie.

Notariusze na Węgrzech

Notariusze na Węgrzech prowadzą głównie sprawy nieprocesowe, np. sprawy spadkowe. Mogą również rejestrować czynności prawne, oświadczenia a także prowadzić rejestr dotyczący np. oddania części majątku pod zastaw, przechowywania w depozycie pieniędzy, papierów wartościowych lub kosztowności na podstawie otrzymanego upoważnienia.

Notariusz za świadczenie swoich usług pobiera opłatę określoną w ustawie o zasadach i warunkach opłat manipulacyjnych z 15.12.2012 roku. W szczególnych przypadkach, gdy praca notariusza zawiera treści trudne merytorycznie, a czas realizacji się wydłuża, wynagrodzenie może wykraczać poza normy określone w ustawie.

Przydatne linki:

  • Strona ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie, na której m.in. można znaleźć listę osób świadczących usługi w zakresie tłumaczeń na język węgierski
    http://www.budapeszt.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/sprawy_prawne/tlumacze/
  • Strona Węgierskiej Izby Notarialnej, na której można znaleźć przepisy odnoszące się do tłumaczy na Węgrzech.
    https://www.mokk.hu
  • Strona Krajowego Biura Tłumaczeń i Uwierzytelniania Tłumaczeń, na której m.in. można zamówić tłumaczenie online. Niestety w formularzu zgłoszeniowym nie ma możliwości wyboru języka polskiego.
    http://www.offi.hu
tłumaczenia miw logo
 © 2009-2021, . All Rights Reserved.